قوانین سایت

کاربر محترم، ضمن تشکر از همراهی شما لطفاً در خصوص استفاده از سایت به موارد زیر توجه نمایید :

لطفاً در هنگام ثبت نام، نام و نام خانوادگی و ایمیل خود را به صورت صحیح وارد نمایید.

پس از ثبت نام، ویرایش مشخصات فقط در شرایط خاص و در صورت وجود دلیل منطقی امکان پذیر می باشد.

هر کاربر موظف است رمز عبور خود را حفظ نموده و از در اختیار دیگران قرار دادن آن خودداری نماید .

هر اکانت خریداری شده فقط متعلق به یک نفر (شخص خریدار) می باشد و در اختیار دیگران قرار دادن اکانت

و استفاده بیش از یک نفر از آن مورد رضایت اسم یار نمی باشد.

تمام اسامی درون جداول به صورت صفحه به صفحه نمایش داده می شوند و قابلیتی تحت عنوان تفکیک اسامی بر اساس کسب و کارهای مختلف وجود ندارد.
(با توجه به تنوع بسیار زیاد کسب و کارهای مختلف، امکان پذیر نیز نمی باشد.)