برای شروع کلمه پایه مورد نظر خود را با حروف انگلیسی وارد کنید.

کلمه پایه کلمه ای است که با کسب و کار شما مرتبط است و می خواهید در تمامی اسامی پیشنهادی وجود داشته باشد.

مثلاً food یا music یا melk یا kala ...

توجه: برای مشاهده صحیح نتایج ابتدا میزان zoom مرورگر خود را بر روی 100% (و نه بیشتر) تنظیم نمایید.


توجه: ستون نمایش معادل فارسی کلمات، فقط در صورت خرید اشتراک طلایی نمایش داده می شود و در اشتراک نقره ای وجود ندارد.

در کنار استفاده از سرویس اسم یار، مقاله مفید راهنمای انتخاب نام دامنه مناسب برای سایت را نیز مطالعه نمایید.